Немате ставки во вашата кошничка.
Пребарување
Filters

Java Development

Времетраење - 55 часа, 2 пати неделно по 3 школски часа Тел. за контакт: 076/336-666 и 078/399-947. 🔔 Почеток: 05.09.2022г.
Шифра: 904
ден 60.000,00
- +

 

⏰ Времетрање: 55 часа

Јава е ултра популарен програмски јазик. Лесен за учење, доста ефикасен и примамлив. Јавата е независна од платформата и е објектно-ориентиран програмски јазик со кој можете да работите на секоја машина. Тој е моделиран според C++, програмскиот јазик.

 

ПРВ ДЕЛ

✔️ Разбирање на принципите и историјата на Java

✔️ Инсталирање Java, IntelliJ IDEA, и BlueJ

✔️ Креирање Java проект

✔️ Работа со варијабили, вредности и изрази

✔️ Работа со објектни типови на податоци

✔️ Градење, споредување и парсирање на низи

✔️Дебагирање и работа со исклучоци

✔️ Креирање циклуси и код кој може да се употребува повеќе пати

✔️ Пренесување аргументи со референца или вредност

✔️ Употреба на едноставни и комплексни индексни низи

✔️Креирање прилагодени класи

✔️ Наследство и полиморфизам

✔️ Управување со датотеки преку

✔️ Java библиотеки

✔️ Документирање код со Javadoc

✔️ Пакување класи во JAR датотеки

 

ВТОР ДЕЛ

1.Using instance of, equals method ( Using the instance of kewWord)

2.Enums and Nested Classes abstract (Creating Enums and how to use them, Inner class, local InnerClass, Anonymous class, static nested class)

3. Design an Interface (How to create an interface and how to use it and design functional interface)

4. A functional interface (What are functional interfaces and implementation, predicate interface)

5. Polymorphism ( what is Polymorphism and designing)

6. Encapsulation

7. Generics

8. Libraries

9. List

10. Map

11. Set

12. Stack

13. Tree

14. Queue

15. Comparing, sorting, searching

16. Lambdas

17. Streams

18. Annotations

19. multiCatch

20. Try with resources

21. Custom Exceptions

22. Concurrency

23. Executor Service

24. Anatomic Classes

25. Synchronized

26. Java IO

27. Java NIO

28. Java Databasе

 

По завршување на oвој курс, ќе може самостојано да работите на проекти 

 

Кому му е наменет овој курс ⁉️

Овој курс им е наменет за:

➡️ Почетници,

➡️ Заинтересирани за учење на Java програмскиот јазик

 

 

 

⏰ Времетрање: 55 часа

Јава е ултра популарен програмски јазик. Лесен за учење, доста ефикасен и примамлив. Јавата е независна од платформата и е објектно-ориентиран програмски јазик со кој можете да работите на секоја машина. Тој е моделиран според C++, програмскиот јазик.

 

ПРВ ДЕЛ

✔️ Разбирање на принципите и историјата на Java

✔️ Инсталирање Java, IntelliJ IDEA, и BlueJ

✔️ Креирање Java проект

✔️ Работа со варијабили, вредности и изрази

✔️ Работа со објектни типови на податоци

✔️ Градење, споредување и парсирање на низи

✔️Дебагирање и работа со исклучоци

✔️ Креирање циклуси и код кој може да се употребува повеќе пати

✔️ Пренесување аргументи со референца или вредност

✔️ Употреба на едноставни и комплексни индексни низи

✔️Креирање прилагодени класи

✔️ Наследство и полиморфизам

✔️ Управување со датотеки преку

✔️ Java библиотеки

✔️ Документирање код со Javadoc

✔️ Пакување класи во JAR датотеки

 

ВТОР ДЕЛ

1.Using instance of, equals method ( Using the instance of kewWord)

2.Enums and Nested Classes abstract (Creating Enums and how to use them, Inner class, local InnerClass, Anonymous class, static nested class)

3. Design an Interface (How to create an interface and how to use it and design functional interface)

4. A functional interface (What are functional interfaces and implementation, predicate interface)

5. Polymorphism ( what is Polymorphism and designing)

6. Encapsulation

7. Generics

8. Libraries

9. List

10. Map

11. Set

12. Stack

13. Tree

14. Queue

15. Comparing, sorting, searching

16. Lambdas

17. Streams

18. Annotations

19. multiCatch

20. Try with resources

21. Custom Exceptions

22. Concurrency

23. Executor Service

24. Anatomic Classes

25. Synchronized

26. Java IO

27. Java NIO

28. Java Databasе

 

По завршување на oвој курс, ќе може самостојано да работите на проекти 

 

Кому му е наменет овој курс ⁉️

Овој курс им е наменет за:

➡️ Почетници,

➡️ Заинтересирани за учење на Java програмскиот јазик

 

 

Напишете сопствен осврт
  • Само регистрирани корисници можат да пишуваат коментари
  • Лош
  • Одлично
Ознаки за производ